Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz mal satın alma rehberine hoş geldiniz.

Nakil sürecinin ve yasal gerekliliklerin, özellikle Kuzey Kıbrıs’taki hukuk sistemine alışkın olmayan vatandaş olmayan alıcılar için bunaltıcı olabileceğinin farkındayız.

Bu kılavuz size prosedür ve taşınma sürecindeki temel aşamalar hakkında basit bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Lütfen aşağıdaki makalenin yalnızca geniş bir kılavuz ilkeler dizisi olarak yorumlanması gerektiğini unutmayın.

  • Bağımsız bir avukat ve kayıtlı bir Emlakçı atayın

Kuzey Kıbrıs’taki hukuk sistemi diğer ülkelerde bulabileceğinizden oldukça farklıdır. Yolunuzu bulmak biraz zor olabilir, bu nedenle yanınızda bir avukat bulundurarak haklarınızın iyi korunduğundan emin olmak gerçekten iyi bir fikirdir. Tüm Alıcı(lar)a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) mülk satın alırken taşınma süreci için bağımsız ve kalifiye bir avukat tayin etmelerini ve saygın bir kayıtlı emlakçı görevlendirmelerini şiddetle tavsiye ederiz.

  • Arama

İlgili Arazi Bölge Ofislerinde taşınmaz mülk üzerinde araştırma yapılması hayati önem taşımaktadır. İlgilendiğiniz bir mülkü belirledikten sonra, avukatınız araştırmayı yürütecektir. Mülkün yasal durumunu kontrol etmek, taşınmazın ipotek, harç veya diğer engellerden ari olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Amaçlanan taşınmaz `plan dışı` ise, İnşaatçı / Geliştiricinin inşaat izni alıp almadığını ve diğer tüm yasal belgelerin yerinde olup olmadığını araştırmak gerekir.

  • Satış Sözleşmesi

Sözleşme taslağı hazırlamak, satın alma işleminin önemli bir parçasıdır. Tapuları, vaziyet planını, şartnameleri ve satışla bağlantılı diğer ilgili belgeleri veya ekleri dikkatle inceleyeceğiz. Herhangi bir anlaşmayı imzalamadan önce, sözleşme şartlarını gözden geçirmek ve çıkarlarınızı korumak için gerekli değişiklikleri müzakere etmek çok önemlidir. Bu adım, her iki tarafın da işlemin şartları konusunda net olmasını sağlar.

  • Damgalama ve Satış Sözleşmesinin Tescili

Satış Sözleşmesinin tescili, imza tarihini takip eden 21 gün içinde Bölge Arazi Ofisinde tamamlanmalıdır. Tescilden önce damga vergisinin ödenmesi zorunludur. Kuzey Kıbrıs’ta mülk edinmenin bir diğer önemli yönü de sözleşmenin ilgili Bölge Arazi Ofisi’ne kaydedilmesidir. Bu kayıt, sözleşmelerin imzalanmasından sonra gerçekleşir. Tescilli Satış Sözleşmesi, mülkün üçüncü şahıslara yetkisiz devri veya alıcının bilgisi ve onayı olmadan ipotek konulması da dahil olmak üzere Satıcının uygunsuz eylemlerine karşı alıcının menfaatini koruma görevi görür.

  • Satın alma izni başvurusu (PTP)

KKTC Yasasına göre, vatandaş olmayan ve Kuzey Kıbrıs’ta mülk edinmek isteyen alıcıların İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu sürece Satın Alma İzni (PTP) adı verilir. Diğer bir deyişle, yabancı alıcının tapu alabilmesi için devletten izin alması gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, öncelikle ordu, polis, göçmenlik makamları, Bölge Toprak Ofisi’ni içeren kapsamlı değerlendirmeler yapar ve başvuru sahibinin sabıka geçmişini gözden geçirir. Satın Alma İzni sürecinin tamamlanması 12 ila 15 ay arasında sürebilmektedir. Ancak, bu durum mülkün mülkiyetini almanızı veya mülkü satmayı düşünmenizi engellemez. Mülkün askeri bölgelere veya askeri üslere yakın olup olmadığını kontrol etmek önemlidir ve ulusal güvenlik nedenleriyle hükümet tarafından reddedilme olasılığını azaltmak için askeri üslere yakın mülklerden kaçınılması tavsiye edilir. Bu nedenle, müşterilerimize herhangi bir sözleşme yapmadan önce satın almayı planladıkları mülkün konumunu araştırmalarını tavsiye ediyoruz.

Avukatlarımız sizin adınıza bu süreçte size yardımcı olabilirler.

  • Mülkiyet devri

Satın alma izniniz verildikten sonra son adım olan tapu devrine geçmeye hazırız. Mülk değerlemesi için gerekli tüm değerleme formlarının doldurulması ve Bölge Arazi Ofisine sunulması ile ilgileneceğiz. Vergiler, tapu devri sırasında Bölge Arazi Ofisi tarafından sağlanan değerleme esas alınarak hesaplanacaktır. Bölge Arazi Ofisleri, sözleşme fiyatına ve aynı bölgedeki karşılaştırılabilir mülklerin piyasa değerlerine göre değerleme yapmaktadır. Değerlemeler tamamlandıktan sonra, tapu devri için geçerli vergileri hesaplayacak ve tutarı size ileteceğiz.

Nakil sürecinin özel koşullara ve Kuzey Kıbrıs’taki yerel düzenlemeler ve yasalardaki değişikliklere bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde Kuzey Kıbrıs mülk işlemleri konusunda deneyimli nitelikli bir avukatla yakın bir şekilde çalışmak çok önemlidir. Bu, mülk alımınızın sorunsuz ve tüm yasal gerekliliklere uygun şekilde ilerlemesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Kuzey Kıbrıs’ta mülk satın almakla ilgili başka sorularınız veya endişeleriniz varsa, her adımda size rehberlik edebilecek hukuk ekibimize danışmaktan çekinmeyin.